Ma 2023. június 02., péntek, Kármen és Anita napja van. Holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Kamerák

Hirdetés

LEADER

Hirdetés

Reklámok

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Szelektív hulladék

Hirdetés

Látogatók

Ma76
Tegnap222
A héten878
A hónapban298
Összesen666386

Currently are 31 guests online


VCNT - Visitorcounter

Banner Slider

ÉAOP-3.1.4/A-11-2012

Hirdetés
Címlap T.O.P. Pályázatok TOP-5.2.1-15 Képzés A projekt bemutatása

TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00024

A polgári partnerség programja

 

Kedvezményezett neve: Polgár Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja

A Projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.07.31.

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 150 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

A szegregátum akcióterületén megvalósuló infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.

Az akcióterület releváns szegregátum lakónépesség száma összesen 695 fő, az aktív korú lakónépesség száma összesen 447 fő. A pályázati felhívás 3.2.12. pontjának megfeleltetve (501-1000 fő közötti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 40%-a) legalább 179 fő bevonását tervezzük a kötelezően megvalósítandó tevékenységekbe (egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása, háromhavonta felülvizsgálata).

A szociális munkások maximum 30 fő célcsoport tagot látnak el, a projektben 6 fő a Felhívásban előírt szakmai előírásokkal rendelkező szociális munkást vonunk be, a két kapcsolódó projekt előírásainak megfelelő időtartamban.

Az önállóan támogatható tevékenységek közül kiemelt helyet foglal el a közösségfejlesztést célzó, a társadalmi integrációt segítő programok, a folyamatos szociális munka, foglalkoztatási programok és a kiskertprogram. Emellett minden programcsoportban tervezünk programokat, melyek között lesznek folyamatosan zajló, rendszeres, időszakos, eseti programok és nagyobb lélegzetű események is. A programjainkhoz anyag-, és kisértékű eszközbeszerzést is tervezünk, melyek a program megvalósításához szükségesek.

Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó programokat is biztosítjuk, így a nyilvánosságot, közösségfejlesztő programokat, mentorálást és szükség esetén mediátort, pszichológust is biztosítunk. A megvalósítás folyamata során, az infrastrukturális fejlesztések megkezdése előtt tervezünk lakossági fórumot.

Minden rendezvényünk, programunk, megrendezett alkalmunk a környezet-, és esélytudatosságot tükrözi, és azokon maximum a célcsoport arányának 25%-ig vonunk be más személyeket. Fő helyszínünk a 3. sz. szegregátum, vagyis maga az akcióterület, ha ettől eltérő helyszínen valósul meg egy program, a célcsoport odajutása biztosított helyi közlekedéssel.

Konzorciumi partnerünk kiválasztásánál a Felhívás 4.1. pontját tartottuk szem előtt, így legalább egy olyan konzorciumi partnerünk van, amely rendelkezik legalább 3 éves, az oktatás, vagy az egészségügy, vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal, és ezt az alapdokumentuma igazolja. Emellett a konzorciumi partnerünk alaptevékenysége során is kiemelt szerepet játszanak és tapasztalattal rendelkeznek az akcióterületen, és kiemelten a szegregátumban élők mindennapjaiban.

Konzorciumi partnerünk Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja.

Támogató csoportunk a konzorciumi partnereinken kívül azokat az intézményeket, civileket, szervezeteket hívja tagjai közé, akik a projekt megvalósítása során feladatot kapnak, és részvételükkel segítik a projekt céljainak sikeres megvalósítását.

Közösségi Beavatkozási Tervet a konzorciumi partnerünkkel és a támogató csoporttal közösen, a helyi lakosság bevonásával a projektfejlesztés során az 1. mérföldkő időpontjáig készítünk.

A tervezés során szem előtt tartottuk a Felhívás értékelési szempontjait és a területspecifikus értékelési szempontjait, valamint a költségkorlátokat egyaránt, melyet a projekt adatlapban a projekt bemutatása pontnál részletesen is kifejtünk.

Polgár Város Önkormányzata az alábbi tevékenységeket vállalta:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);       Családi rendezvények, gyerekprogramok, sportrendezvények megtartása az érintett lakosság aktív részvételével, támogató csoport bevonásával.

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;Közösségi térhez kapcsolódóan „nyitott terek” rendezése közösségek találkozása céljából, fórumok, kerekasztal beszélgetések.

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;    Tanácsadó pontok kialakítása és működtetése

Roma közösségi pont létesítése.

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;    A pályázatban betervezésre kerülő tevékenységek, programok bemutatását népszerűsítő programok szervezése, melynek keretében a résztvevők információt kaphatnak a lehetséges képzésekről, tanácsadásokról, programokról, melyek a jövőben helyi szinten megvalósításra kerülnek.

e) mediációs és antidiszkriminációs programok.         Tréning és előadás

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:

a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok);

A regisztrált álláskeresők között továbbra is sokan nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, ezért a 7-8. osztály megszerzését biztosító képzés megvalósítása (maximum 10-10 fő részére), valamint a munkaerő-piaci beilleszkedést elősegítő képzések megvalósítása fontos helyi szinten.

c) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnekértékesítésre. A foglalkoztatás elősegítésére, az együttműködés elősegítésére Közösségi Kert létrehozása, melynek erős közösségépítő jellege van. A kertészkedés mellett nagy hangsúlyt kap, hogy az emberek egy közös elgondolás mentén összefogjanak és együtt valósítsák meg azt.

A foglalkoztatás mellett fontos cél az önfenntartó közösség kialakítása, a családok tegyenek egymásért a könnyebb megélhetés érdekében.

E) Törekvés az egészség fejlesztésére:

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);   5 alkalommal komplex egészségszűrés a szegregációban élő lakosság részére (egészségszűrések, egészségi állapotfelmérés, kockázatbecslés, egészségreceptek, jegyzetfüzetek, információs kiadványok biztosítása mellett) prevenciós céllal. Támogató csoport közreműködésével, Egészségfejlesztési Iroda bevonásával.

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:

a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;   

A Polgári Rendőrőrs és a Polgárőrség közreműködésével bűnmegelőzéssel, közbiztonsággal kapcsolatos szemléletformáló, interaktív programok megtartása.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenység programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzés. A közösségi kert létrehozásához szükséges eszközök, szerszámok, vetőanyag, növényvédő szerek beszerzése. Magaságyás létesítéséhez szükséges anyagok beszerzése.  programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt            Informatikai eszközök, szoftver és hardver, valamint perifériás eszközök beszerzése, irodák, klubhelyiségek berendezése

Internet hálózat bekötése

A Konzorciumi Partner, a Szociális Szolgáltató Központ az alábbi tevékenységeket vállalta:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;    Konfliktusok megoldását segítő eljárási technikák megismertetése, tolerancia-erősítő tréning iskoláskorú gyermekek részére.

B) Folyamatos szociális munka megteremtése: 6 fő szociális munkás, 1 fő szakmai megvalósításban közreműködő díjazása

a) pénzügyi, családtervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás

szolgáltatás;     A Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladata a folyamatosan biztosított szociális munka, azonban szükséges ennek adósságkezelési, gazdasági tanácsadással való kiegészítése.

b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és

folyamatos felülvizsgálata;

Terepen végzett folyamatos szociális munka biztosítása.

(Egyénre szabott fejlesztési tervek a család problémáinak megoldására)

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:

b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok. Fejlesztő pedagógus bevonása

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:

a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);      A projektben bevonásra kerülne egy fő szociális asszisztens, aki napi 4 órában a szociális munkás tevékenységét segítené és adminisztratív terheit csökkentené. Feladatai között kiemelt szerepet kapna a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében végzett adminisztratív feladatok ellátása (különböző hatósági ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványok beszerzése, segítségnyújtás a kitöltésében, információkérés) Érintett ügyfelek részére infotechnikai hozzáférés biztosítása a közműszolgáltatók felé

b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;      Helyben, heti minimum 1 alkalommal (napi 4 órában) pszichológus biztosítása a lakosság részére vásárolt szolgáltatással.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzés

Hirdetés

Keresés


ELÜGY

Hirdetés

e-Papír

Hirdetés

SZÜF-Űrlapkitöltés

Hirdetés

Polgár városképek

Polgár város

Hirdetés

ASP Projekt

Hirdetés

Hirdetés

***** Kiemelt honlapok*****
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Eseménynaptár

Június 2023
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Események

Cs máj. 25 @14:00 -
KT ülés május 25.

Időjárás - Polgár

www.sex-videos-720p.com

Rádióhallgatás