É R T E S Í T Ő
Polgár Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

Napirendi pontok:

1./Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
2./Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett tevékenységéről és javaslat Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadására

Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1 melléklet_2 melléklet_3 melléklet_4
3./Tájékoztató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Polgáron végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1
4./Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolája 2019/2020. tanévi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1
5./Tájékoztató a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája 2019/2020. tanévi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1
6./Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1 melléklet_2
7./Javaslat az önkormányzat és intézményei földgáz energia beszerzésére, önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1 melléklet_2 melléklet_3 melléklet_4
8./Javaslat az önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzésére, önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1 melléklet_2 melléklet_3 melléklet_4
9./Javaslat önkormányzati tulajdonú gépek, eszközök értékesítésére
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1 melléklet_2
10./Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolására 2020” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1 melléklet_2
11./Javaslat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt kapcsán lebonyolított beszerzés eredménytelenné nyilvánítására
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1_1 melléklet_1_2 melléklet_1_3 melléklet_2melléklet_3 melléklet_4 melléklet_5

12./Kérdések, interpellációk

Zárt ülés napirendi pontok:

1./Települési támogatás iránti fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./Javaslat 4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére, illetve bérbeadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Polgár, 2020. október 22. 

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester