É R T E S Í T Ő
Polgár Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 16-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

Napirendi pontok:

1./Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
2./Javaslat az önkormányzat 2021-2025. évekre vonatkozó Gazdasági Program elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1
3./Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1 melléklet_2
4./Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2021. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1
5./Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
6./Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
7./Előterjesztés a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. szakmai tervének módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
8./Előterjesztés a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. térítési díjairól szóló szabályzat módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1
9./Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Tóth József polgármester
10./Javaslat a Vpp Solar Kft kezdeményezésére a hatályos településrendezési eszközök módosításával összefüggő kérdésekre
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1 melléklet_2 melléklet_3 melléklet_4 melléklet_5 melléklet_6
11./Kérdések, interpellációk

Zárt ülés napirendje:
1./Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekre és díjakra
Előterjesztő: Tóth József polgármester
2./Javaslat a Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlanrész bérlőjének kérelmére
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Polgár, 2021. szeptember 9.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester