É R T E S Í T Ő
Polgár Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

Napirendi pontok:

1./Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
2./Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
3./Javaslat a helyi adókról szóló 1/2014. (I. 31.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
4./Javaslat az étkezési nyersanyagnorma megállapítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
5./Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021.(IX. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
6./Javaslat a mezei őrszolgálatról szóló 38/2015.(X. 30.) rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1
7./Javaslat Polgár város településképének védelméről szóló 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
8./Javaslat TOP Plusz pályázati felhívásokra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtására
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
9./Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Tóth József polgármester
10./Tájékoztatás a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester
11./Kérdések, interpellációk

Zárt ülés napirend:

1./Javaslat a Polgár 077/33, 077/53, 1768/2, 1851 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Polgár, 2021. október 21.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

melléklet_1