Képviselő - testületi ülés 

Pénzügyi és gazdasági bizottság

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság