Ütemezés

 

Előkészítő szakasz ütemezése

Projektszereplő

Feladat

Kezdési

időpont

Befejezési időpont

Aqua-K Kft.

/tervezés/

-          a szennyvízhálózatra és szennyvíztisztító telepre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, s az engedélyeztetési eljárás lefolytatása

-          a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció III-IV-V. kötetének elkészítése

2013.10.14.

2015.06.30.

Lucsik és Társa Kft.

/közbeszerzés/

-          közbeszerzési szabályzat kidolgozása a tervezett beruházásra vonatkozóan

-          az előkészítési projekttel kapcsolatban hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása

-          a megvalósítási szakaszban lefolytatandó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációinak elkészítése - mérnökszolgáltatás FIDIC rendszerben, projektmenedzsment szolgáltatás, kivitelező kiválasztása FIDIC rendszerben

2013.07.15.

2015.06.22.

Immobi-Rat Kft.

/MT-CBA írás/

-          a pályázati dokumentáció alapját képező megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés dokumentációjának összeállítása a tervezői adatszolgáltatás alapján

-          az MT-CBA minőségbiztosítása során tett észrevételeknek megfelelően a dokumentáció átdolgozása, és a megvalósítási szakaszra irányuló pályázati dokumentáció összeállítása, hiánypótlás megtétele, tisztázó kérdések megválaszolása

2013.07.10.

2015.06.30.

Immobi-Rat Kft.

/projektmenedzsment/

-          az egyes projektszereplők teljesítésének nyomon követése, tevékenységeik összehangolása, számlázási ütemterv összeállítása, s az ütemtervnek és a teljesítésnek megfelelően a számlakibocsátás aktualitásainak figyelemmel kísérése

-          kifizetési kérelmek és időszakos beszámoló összeállítása és benyújtása

-          kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, Irányító Hatósággal és a bonyolító intézményekkel, számukra adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

-          projekt monitoring feladatok ellátása, beszámolók, jelentések készítése

-          egyeztetések, értekezletek megszervezése a projektszereplők részére

-          helyszíni ellenőrzéseken történő részvétel

-          Támogatói Okiratban rögzített kötelezettségnek való megfelelés koordinálása

-          a projekthez kapcsolódó dokumentumok irattározása, elektronikus rögzítése, archiválása

2013.07.10.

2015.06.30.

A&V KOM Bt.

/PR-kommunikáció/

-          Kommunikációs terv készítése

-          Nyomtatott tájékoztató készítése 3100 példányban

-          Lakossági fórum szervezése

-          Internetes honlap készítése, tartalmának folyamatos frissítése

-          Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése

 

 

 

Megvalósítási szakasz ütemezése

Tevékenységek

Szerződéskötés tervezett dátuma

Tevékenység kezdete

Tevékenység befejezése

Közbeszerzési szakértő

2016. február

2016. február

2016. augusztus

Mérnök

2016. március

2016. június

2018. február

Projekt menedzsment

2016. február

2016. május

2018. szeptember

Jogi szolgáltatás

2016. február

2016. február

2018. szeptember

PR tájékoztatás

2016. február

2016. március

2018. február

Terület előkészítés

-

2016. augusztus

2018. február

Ingatlan és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog

-

2018. január

2018. június

Kivitelezés kiviteli terv készítéssel

2016. július

2016. július

2018. január

Vízjog üzemeltetési engedély beszerzése

-

2018. január

2018. június

Projekt zárás

-

2018. július

2018. augusztus