É R T E S Í T Ő

Polgár Város Önkormányzatának

POLGÁRMESTERÉTŐL


Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 17-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1./Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
2./Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
3./Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
4./Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármestermellélet_1
5./Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2016. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyzőmellélet_1
6./Javaslat együttműködési megállapodás létrehozására a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal
Előterjesztő: Tóth József polgármester
7./Javaslat az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester
8./Javaslat Polgár Város Önkormányzatának a helyi értékek védelméről szóló 24/2004. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester
9./Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester
10./Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtására
Előterjesztő: Tóth József polgármestermellélet_1
11./Javaslat a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet támogatási szerződésének meghosszabbítására  
Előterjesztő: Tóth József polgármestermellélet_1
12./Tájékoztatás a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester
13./Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester
14./Különfélék

Zárt ülés napirendje:

1./Előterjesztés a Polgári Bank Zrt. indikatív számlavezetési ajánlatáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Polgár, 2015. december 7.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester